Alla produkter

Inspektion av hyllor

Inspektion av ställningar är en viktig del av lagersäkerheten och utförs i enlighet med riktlinjerna i DIN EN 15635. Inspektionen av ställningarna säkerställer att de lagstadgade kraven i den tyska förordningen om industriell säkerhet och hälsa (BetrSichV) uppfylls och att en säker arbetsmiljö garanteras i lagret och verkstaden.

Inspektion av ställningar i enlighet med DIN EN 15635

I enlighet med DIN EN 15635 och DGUV 108-007 måste säkerheten och stabiliteten hos tunga hyllor kontrolleras regelbundet. DIN EN 15635 föreskriver att denna hyllkontroll ska utföras av en behörig person minst en gång om året. Syftet med DIN EN 15635 är att på ett tidigt stadium upptäcka potentiella faror i lager, verkstäder etc. och förhindra eventuella olyckor.

För detta ändamål undersöks olika aspekter av lagringsställningarna som en del av ställningsinspektionen. Till exempel kontrolleras de statiska egenskaperna hos pallställ och andra ställningar med långa spännvidder för att säkerställa att ställningsstöden är stabila och vertikalt inriktade. Vid inspektionen av ställningarna letar man också efter skador, i synnerhet sprickor i svetsfogar eller i grundmaterialet. Säkerhetsanordningarna bedöms med avseende på effektivitet och skick. Lastenheternas stabilitet kontrolleras också för att säkerställa att lasterna stöds på rätt sätt.

Sakkunnigbesiktning av dina hyllsystem från TOPREGAL

Det bästa sättet att få en sakkunnig kontroll av dina hyllsystem är att låta våra kvalificerade hyllinredningsinspektörer på TOPREGAL utföra den. De är certifierade enligt DIN EN 15635 och utför inspektionen av inredningar på ett professionellt sätt. Efter en hyllinredningskontroll upprättar vi en detaljerad kontrollrapport som dokumenterar inspektionen av hyllinredningarna. Varje inspekterad hyllenhet får också en inspektionsdekal som bekräftar en lyckad hyllinspektion och dess datum.

Om vi upptäcker några skador under inspektionen klassificerar vi dem efter hur allvarliga de är. Allvarliga skador kräver omedelbara åtgärder, medan mindre allvarliga defekter kan åtgärdas snabbt. Våra ställageinspektörer är beredda att utföra mindre reparationer direkt på plats för att minimera avbrotten i verksamheten. Efter genomförd ställageinspektion får du en omfattande slutrapport inklusive åtgärdskatalog som dokumenterar alla genomförda inspektioner och åtgärdsbehov.

Om du har några frågor eller vill boka ett möte är du välkommen att kontakta oss. Meddela oss antalet ställningar och deras specifikationer så att vi kan ge dig en skräddarsydd offert. På begäran kan vi även tillhandahålla en strukturell analys av dina befintliga hyllsystem. Med vår expertis och regelbundna hyllinspektioner ser vi till att dina lagerhyllor alltid uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.