Alla produkter

Multifunktionell hylla

Multifunktionshyllor är en mångsidig lösning för att optimera användningen av utrymme i kommersiella eller industriella verksamheter. Till skillnad från konventionella hyllor för tung last eller specialiserade lagerhyllor, t.ex. däckhyllor eller hyllor för tunnor, som är utformade för en specifik användning, erbjuder multifunktionella hyllor en flexibel lösning för en mängd olika tillämpningar. Vanligtvis består multifunktionella hyllor av olika komponenter och moduler som gör det möjligt att organisera och använda utrymmet efter behov. Dessa komponenter kan omfatta bänkskivor, förvaringsnivåer, verktygshållare, lådor, öppna förvaringsfack och andra hylltillbehör som kan kombineras och arrangeras individuellt. Multifunktionshyllor används därför ofta i kommersiella och industriella miljöer, i lager, verkstäder eller kontor, där de är en effektiv och flexibel lösning för arbete, organisation och förvaring. Multifunktionella hyllor kännetecknas alltid av sin anpassningsförmåga, robusthet och funktionalitet.

Multifunktionshyllor MFR1000 från TOPREGAL

Den multifunktionella hyllan MFR1000 från TOPREGAL är en innovativ produktnyhet som kombinerar flexibilitet och funktionalitet. Med sin robusta multifunktionella hyllkonstruktion uppfyller den gällande branschstandard och erbjuder ett brett utbud av komponenter och moduler som gör det möjligt att skapa skräddarsydda arbetsområden och täcka lagringsbehovet på ett optimalt sätt.

Bland grundkomponenterna finns robusta packbordsstolpar i olika höjdalternativ samt tvärbalkar med imponerande fack- och hyllkapacitet. Tvärbalkarnas höjd kan justeras individuellt i steg om 50 mm, vilket gör att de kan anpassas optimalt till användarens behov. De praktiska låssprintarna på de enskilda hyllmodulerna säkerställer tillförlitlig stabilitet hos de multifunktionella hyllorna. I allmänhet utökar de olika modulerna i MFR1000 avsevärt användningsområdet för hyllan. Från multiplexskivor som arbetsbänkar till olika typer av hyllor, t.ex. trä-, stål- och näthyllor, erbjuder hyllorna en flexibel lösning för förvaring av förpackningsmaterial, lådor och arbetsutrustning. Specialmoduler som lutande hyllplan är idealiska för användning med öppna förvaringsfack, medan runda tvärbalkar fungerar som genomfallskydd och även som avrullningshjälp för material som bubbelplast. Olika verktygsskåp, perforerade paneler och verktygshållare finns också tillgängliga för att möjliggöra effektiv organisering av verktyg och smådelar. Hyllsystemets flexibilitet understryks av möjligheten till individuell anpassning och utbyggnad, både under den inledande monteringen och efteråt.

Tack vare plug-in-systemet är även montering och demontering av de multifunktionella hyllorna enkel och tidsbesparande. Kompatibilitet med andra hylltyper från vårt sortiment av breda hyll or och liknande säkerställer sömlös integration i befintliga lagringsstrukturer för ytterligare flexibilitet vid eventuella framtida anpassningar.