Alla produkter

Arbetsplattform / arbetskorg för gaffeltruck 930 mm x 945 mm, SolidHub
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
(21)

Få upp till 10 % rabatt på din varukorg!
23.000 kr
3 %
57.500 kr
5 %
115.000 kr
10 %
Tekniska data och nedladdningar
Artikelnummer 108529
 • Modell
  AK360
 • Lastyta
  930 x 930 mm
 • Max. belastning
  360 kg
 • Mobil
  ja
 • Vikt
  67 kg
 • Färg
  blå
 • Yta
  lackerad
 • Bredd
  930 mm
 • Djup
  945 mm
 • Höjd
  1.950 mm
 • Höjd gaffeltruck väska
  70 mm
 • Bred gaffeltruckväska
  155 mm
 • Stativets bredd
  930 mm
 • Stativets djup
  930 mm
Leveransomfattning
 • Arbetskorg/ arbetsplattform gaffeltruck 930 mm x 945 mm x 1.950 mm
 • 12 månaders garanti
 • Det stora ståytan ger plats för 2 personer
 • De 4 vridbara hjulen kan skruvas loss om det behövs
 • Parkeringsbromsarna på 2 av de vridbara hjulen möjliggör en okomplicerad förvaring
 • Den 110 cm långa säkerhetskedjan, vilken kan läggas runt gafflarna på gaffeltrucken, garanterar din säkerhet
 • Den höga gallerbakväggen och det stabila räcket ger extra säkerhet i arbetet

Arbetsplattform, arbetskorg som tillbehör för gaffeltrucken

Detta praktiska hjälpmedel ger komfort och säkerhet för högst två personer vid arbete på höjden under längre perioder, utan att en ytterligare lyftanordning behövs. Placera enkelt den 930 mm x 945 mm stora arbetskorgen på gaffeltruckens gafflar, säkra den med hjälp av säkerhetskedjan, så utförs reparations- eller underhållsarbete på säkra ben.
De medföljande hjulen kan monteras vid behov.

Kontrollera gaffeltruckens lastkapacitet. Arbetsplattformen från SolidHub får endast användas av gaffeltruckar med en lastkapacitet på minst 1 500 kg. Dessutom måste följande säkerhetsanvisningar följas vid arbete med detta gaffeltruckstillbehör: 

 • Förutsättningen är att du har blivit instruerad i hur arbetskorgen fungerar och har ett skriftligt uppdrag från uppdragsgivaren.
 • I grund och botten måste bestämmelserna om förebyggande av olyckor och nationella bestämmelser om redskap för gaffeltruckar följas.
 • Vid arbete i arbetskorgen måste operatören utse en arbetsledare.

Föreskrifter för drift

 • Arbetskorgen får endast beträdas eller lämnas via avsedd åtkomst.
 • Den högsta tillåtna vikten på 360 kg får inte överskridas.
 • Det får inte finnas några hinder i arbetskorgens lyftområde.
 • Arbete som ligger närmare än 3 meter till elektriska kontaktledningar eller överskrider en lyfthöjd på högst 5 meter är förbjudet.
 • Personerna i arbetskorgen ska arbeta på ett sådant sätt att de inte utsätter sig själva eller andra för fara.
 • Klättring på skyddsställningen, liksom installation av stegar och ställningar är förbjudet.
 • Innan arbetet med arbetskorgen under en lyft last påbörjas måste det kontrolleras att slingan är ordentligt fastsatt (beakta lyftanordningens nyttolast).
 • Laster får endast förvaras på marken och i korgen.
 • Förstoring av plattformen, liksom infästning av överhängande laster, är inte tillåten.
 • Kommunikation med föraren av gaffeltrucken måste alltid säkerställas.

Ytterligare information om användning av gaffeltrucken

 • Säkra arbetskorgen mot att glida iväg med hjälp av säkerhetskedjan. Kedjan måste fästas bakom gafflarna.
 • Personer får inte förflyttas med arbetskorgen.
 • Hylldrift är förbjuden med arbetskorgen.
 • När arbetskorgen är upphöjd får gaffeltruckföraren inte lämna förarsätet.
 • Arbetskorgen får endast användas av gaffeltruckar med en lastkapacitet på minst 1 500 kg.
 • Innan du installerar arbetskorgen måste det säkerställas att gaffeltrucken har ett gaffeltandsavstånd på 530 mm och en gaffeltandslängd på minst 800 mm.

 

VIKTIGT:

Arbetskorgen är inte avsedd för höglyftvagnar, utan för gaffeltruckar. Kontrollera innan köpet att arbetskorgen är kompatibel med din gaffeltruck (gaffeltandstvärsnitt upp till max. 155 x 70 mm).

Informera dig om de nationellt tillämpliga bestämmelserna i användningslandet innan du tar i bruk den. Driftsättningen och den personal som är lämplig för detta ändamål är driftsättningsingenjörens ansvar.

 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
(ᴓ 4.62 / 5.00)
Vår oberoende ratingpartner "Trusted Shops" har vidtagit olika åtgärder för att se till att de betyg som visas här endast kommer från konsumenter som faktiskt har köpt produkterna. En detaljerad beskrivning av åtgärderna kan läsas på Trusted Shops.
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
10.05.2023 baserat på Artikelnummer 108529
ser solid ut. Har dock ännu inte använts, så jag kan inte uttala mig om det för tillfället.
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
31.03.2023 baserat på Artikelnummer 108529
Produkt i linje med förväntningarna
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
19.01.2023 baserat på Artikelnummer 108529
Enkel skyddande arbetskorg
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
08.06.2022 baserat på Artikelnummer 108529
Utmärkta verktyg
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
17.01.2022 baserat på Artikelnummer 108529
Super
Läs original