+++ Fira 15 år av TOPREGAL med oss - i april: 15% extra rabatt - upp till 58% besparingar möjliga! +++

Alla produkter

Arbetsplattform / arbetskorg AK360 för gaffeltruck 930 mm x 945 mm, SolidHub
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
(23)

Få upp till 10 % rabatt på din varukorg!
23.000 kr
3 %
57.500 kr
5 %
115.000 kr
10 %
Tekniska data och nedladdningar
Artikelnummer 108529
 • Modell
  AK360
 • Max. belastning
  360 kg
 • Mobil
  ja
 • Gaffellängd
  800 mm
 • Vikt
  67 kg
 • Färg
  blå
 • Yta
  lackerad
 • Bredd
  930 mm
 • Djup
  945 mm
 • Höjd
  1.950 mm
 • Höjd gaffeltruck väska
  70 mm
 • Bred gaffeltruckväska
  155 mm
 • Monterad
  nej
 • Stativets bredd
  930 mm
 • Stativets djup
  930 mm
Leveransomfattning
 • Arbetskorg/ arbetsplattform gaffeltruck 930 mm x 945 mm x 1.950 mm
 • 12 månaders garanti
   
 • Det stora ståytan ger plats för 2 personer
 • De 4 vridbara hjulen kan skruvas loss om det behövs
 • Parkeringsbromsarna på 2 av de vridbara hjulen möjliggör en okomplicerad förvaring
 • Den 1.100 mm långa säkerhetskedjan, vilken kan läggas runt gafflarna på gaffeltrucken, garanterar din säkerhet
 • Den höga gallerbakväggen och det stabila räcket ger extra säkerhet i arbetet

OBS:Arbetskorgen är inte lämplig för palltruckar, utan för gaffeltruckar. Kontrollera före köp om arbetskorgen är kompatibel med din gaffeltruck (gaffeltrucksficka 70 mm x 155 mm).

Arbetsplattform, arbetskorg som tillbehör till gaffeltrucken

Denna praktiska hjälpreda ger komfort och säkerhet för maximalt två personer vid arbete på hög höjd under långa perioder utan behov av en extra lyftanordning. Fäst helt enkelt arbetskorgen 930 mm x 945 mm med en räckeshöjd på 1.100 mm på gaffeltruckens gafflar, säkra den med säkerhetskedjan och reparations- eller underhållsarbete kan utföras på ett säkert sätt. De medföljande länkhjulen kan monteras vid behov. Kontrollera gaffeltruckens lastkapacitet. Arbetsplattformen SolidHub får endast användas med gaffeltruckar med en lastkapacitet på minst 1.500 kg. Dessutom måste följande säkerhetsinstruktioner följas vid arbete med detta gaffeltruckstillbehör:

 • Det är en förutsättning att du har blivit instruerad i arbetskorgens funktion och har en skriftlig order från kunden.
 • Föreskrifterna om förebyggande av olyckor och nationella föreskrifter om påbyggnadsredskap för gaffeltruckar måste alltid följas. I synnerhet UVV 48 och UVV 1.
 • Vid arbete på arbetskorgen måste operatören utse en arbetsledare.

Föreskrifter för användning

 • På- och avstigning i arbetskorgen får endast ske via den anordnade öppningen.
 • Den maximalt tillåtna vikten 360 kg får inte överskridas.
 • Det får inte finnas några hinder i arbetskorgens lyftområde.
 • Det är förbjudet att utföra arbete närmare än 3 meter från kraftledningar eller att överskrida en maximal lyfthöjd på 5 meter.
 • Personer på arbetskorgen måste arbeta på ett sådant sätt att de inte utsätter sig själva eller andra för fara.
 • Det är förbjudet att klättra upp på skyddsställningen och att använda stegar och byggnadsställningar.
 • Innan arbete påbörjas med arbetskorgen under upplyft last, kontrollera att lyftanordningen är korrekt monterad (beakta lyftanordningens tillåtna arbetsbelastning).
 • Lasten får endast förvaras på marken och inuti korgen.
 • Det är inte tillåtet att bygga ut plattformen och fästa överhängande last.
 • Kommunikationen med föraren av gaffeltrucken måste alltid vara säkerställd.

Ytterligare anvisningar för användning med gaffeltruck

Säkra arbetskorgen mot att glida med hjälp av säkerhetskedjan. Kedjan måste vara säkrad bakom gafflarna.

 • Personer får inte förflyttas med arbetskorgen.
 • Hyllkörning med arbetskorgen är förbjuden.
 • Truckföraren får inte lämna förarplatsen när arbetskorgen är upplyft.
 • Arbetskorgen får endast användas av gaffeltruckar med en lastkapacitet på minst 1.500 kg.
 • Innan arbetskorgen monteras måste det säkerställas att gaffeltrucken har ett gaffelavstånd på 464 mm och en gaffellängd på minst 800 mm.

Informera dig om de nationellt tillämpliga bestämmelserna i användningslandet innan du tar i bruk den. Driftsättningen och den personal som är lämplig för detta ändamål är driftsättningsingenjörens ansvar.

...läs mer
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
(ᴓ 4.65 / 5.00)
Vår oberoende ratingpartner "Trusted Shops" har vidtagit olika åtgärder för att se till att de betyg som visas här endast kommer från konsumenter som faktiskt har köpt produkterna. En detaljerad beskrivning av åtgärderna kan läsas på Trusted Shops.
Relevanta betyg
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
12.01.2024 baserat på Artikelnummer 108529
Vi har inte använt arbetsplattformen ännu, men den gick snabbt att montera och ser robust och högkvalitativ ut. Vi ser fram emot att använda den för första gången!
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
10.05.2023 baserat på Artikelnummer 108529
ser solid ut. Har dock ännu inte använts, så jag kan inte uttala mig om det för tillfället.
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
31.03.2023 baserat på Artikelnummer 108529
Produkt i linje med förväntningarna
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
19.01.2023 baserat på Artikelnummer 108529
Enkel skyddande arbetskorg
Läs original
 ★ ★ ★ ★ ★ 
 ★ ★ ★ ★ ★ 
08.06.2022 baserat på Artikelnummer 108529
Utmärkta verktyg
Läs original