Alla produkter

Kvalitet

År av erfarenhet och sofistikerad teknik ligger till grund för alla våra produkter, så att vi alltid uppfyller våra höga kvalitetskrav och våra kunders förväntningar. Detta gäller inte bara våra produkter utan även vår kundvård och service.

Alla våra produkter tillverkas på toppmoderna produktionslinjer och uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Genom att ständigt övervaka produktionsprocessen och de råvaror som används säkerställer vi produkter av hög kvalitet som klarar även de högsta påfrestningarna. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får högkvalitativa produkter. Alla anställda på TOPREGAL strävar ständigt efter att uppfylla våra kunders behov och förväntningar.

För att skydda våra produkter är TOPREGAL ett varumärke som är registrerat hos Europeiska immaterialrättsmyndigheten..


AVPQ-certifikat

Förkortningen AVPQ står för "Amtliches Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen der Industrie- und Handelskammern für den Liefer- und Dienstleistungsbereich". TOPREGAL certifierades för första gången 2021 av den ansvariga industri- och handelskammaren i Stuttgart. Detta förfarande upprepas årligen och hålls uppdaterat. Som en del av den standardiserade processen görs en förhandsgranskning av företagen (prekvalificering) och därmed underlättas sammanställningen av nödvändiga handlingar för anbudsförfaranden från offentliga institutioner och företag. Införandet i ett nationellt officiellt register sker parallellt. Endast pålitliga och effektiva företag kan dra nytta av kammarens presumtion om lämplighet och tas upp i denna databas.


Bevis och intyg

På begäran skickar vi dig gärna TOPREGAL GmbH:s aktuella certifikat med certifikatnummer 08 008 582879.

Den officiella katalogen finns på https://amtliches-verzeichnis.ihk.de. Företag kan hittas med hjälp av sökkriterier som namn, säte, CPV-kod etc. Du kan komma åt vår post via "Sök". Mer detaljerad information ("Extended view") finns tillgänglig efter att ha angett åtkomstkoden 1612.

Mer information om AVPQ finns här: https://amtliches-verzeichnis.ihk.de/About.aspx.