Alla produkter

Tak för parkeringsplatser

Header

Solcellstak för parkeringsplatser förvandlar tidigare oanvända parkeringsplatser till värdefulla källor för energiproduktion. De möjliggör produktion av 100% grön el, som antingen kan användas direkt för laddning av elfordon eller matas in i det allmänna elnätet. Solmodulerna som är monterade på ena eller båda sidorna, och som är optimalt inriktade mot solen, säkerställer en effektiv och ren energiproduktion året runt. Dessutom erbjuder parkeringshusens skärmtak ett tillförlitligt skydd mot väder och vind, vilket innebär att de fyller en dubbel funktion: Energigenerering och fordonsskydd.

Filtrera resultat
×

Pris / kr

Antal parkeringsplatsertyp
Version11 artiklar

Utsikten
Jämför
Maximalt 4 produkter kan jämföras samtidigt.
64.686,35 kr
plus 25% moms
Leveranstid 10 - 15 arbetsdagar
Frakt 2289,- kr en gång per order
Jämför
Maximalt 4 produkter kan jämföras samtidigt.
129.373,85 kr
plus 25% moms
Leveranstid 10 - 15 arbetsdagar
Frakt 2289,- kr en gång per order
Jämför
Maximalt 4 produkter kan jämföras samtidigt.
68.998,85 kr
plus 25% moms
Leveranstid 10 - 15 arbetsdagar
Frakt 2289,- kr en gång per order
Jämför
Maximalt 4 produkter kan jämföras samtidigt.
54.048,85 kr
plus 25% moms
Leveranstid 3 - 5 arbetsdagar
Frakt 2289,- kr en gång per order
Jämför
Maximalt 4 produkter kan jämföras samtidigt.
24.148,85 kr
plus 25% moms
Leveranstid 3 - 5 arbetsdagar
Frakt 2289,- kr en gång per order

Tak för parkeringsplatser förvandlar din parkeringsplats till en grön energikälla

Parkeringstak från SoloPort, ett varumärke inom TOPREGAL, revolutionerar fordonsskydd och skuggning genom avancerad solteknik. Våra lösningar gör att du kan utnyttja solenergi effektivt och komma bort från traditionella fossila energikällor. Användningen av solenergi minskar inte bara CO₂-utsläppen genom att ersätta konventionella energikällor, utan bidrar också på ett avgörande sätt till att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna. Dessutom ger våra SoloPort-markiser ett tillförlitligt skydd för dina fordon mot regn, snö och starkt solljus, vilket inte bara ökar livslängden på dina fordon utan också förbättrar komforten för användarna.

Solcellstak för parkeringshus för miljövänlig användning av stora ytor

Solcellstak för parkeringsplatser är en innovativ och miljövänlig lösning som erbjuder flera fördelar. Genom att installera solpaneler på parkeringsplatser kan företag, lokala myndigheter och andra anläggningar inte bara generera ren energi, utan också använda utrymmet på ett effektivt sätt. Parkeringstak med solpaneler utnyttjar outnyttjat utrymme för att generera ren och förnybar energi. Denna energi kan användas direkt på plats för att tillgodose behoven hos angränsande byggnader, matas in direkt i det offentliga nätet för att generera ytterligare intäkter eller användas i form av en elektrisk laddningsstation för de fordon som står parkerade under.

För operatörer som installerar solcellstak för parkeringsplatser kan energikostnaderna sänkas avsevärt. Den solenergi som genereras kan användas för att sänka elkostnaderna, vilket är särskilt fördelaktigt under perioder med hög belastning.

I många länder finns det statliga subventionsprogram och ekonomiska incitament för installation av solcellssystem. Detta kan sänka investeringskostnaderna och förkorta avskrivningstiden. Parkeringshus med solcellsteknik är därför en framtidsinriktad investering som inte bara ger ekonomiska fördelar utan också bidrar till miljöskydd och hållbar utveckling.

Våra andra solcellsprodukter är inte bara energieffektiva utan också snygga. Upptäck kategorierna carports & solcellsteknik nu och låt solen arbeta för dig!

...läs mer