Alla produkter

Inspektion av hyllor

För närvarande inte tillgänglig i Sverige.

För att se till att du följer de rättsliga bestämmelserna när det gäller lagersäkerhet och för att garantera en säker arbetsmiljö för dig och dina anställda rekommenderar vi att du utför en inspektion av hyllor i enlighet med gällande bestämmelser. En årlig inspektion av dina hyllsystem av en kompetent person är föreskriven och obligatorisk när du använder industriella hyllsystem.

Inspektion av rack enligt DIN EN 15635

Enligt förordningen om arbetarskydd (BetrSichv) ska ställningar som arbetsutrustning inspekteras regelbundet med hänsyn till riskbedömningen. Typ av inspektion och inspektionsintervall regleras i DGUV: 108-007 och DIN EN 15635. Enligt dessa bestämmelser måste en inspektion av ställningar utföras av en kompetent person minst var 12:e månad. Regalerna kontrolleras med avseende på statiska egenskaper, stabilitet, skador och tekniska specifikationer. Till exempel kontrolleras följande aspekter:

  • Är stolparna vinkelräta?
  • Finns det sprickor i svetsarna eller i grundmaterialet?
  • I vilket skick och på vilket sätt är säkerhetsanordningarna effektiva?
  • Är lastenheternas stabilitet angiven?

Interna, certifierade inspektörer av hyllor

Våra interna inspektörer av hyllor är utbildade och certifierade som "kompetenta personer" i enlighet med DIN EN 15635. De är därför utbildade för att utföra den årliga inspektionen av ställningar ("expertinspektion"). Rackarna inspekteras på plats och en inspektionsrapport upprättas. Därefter markerar vår inspektör rackarna med ett inspektionsmärke. Förutom våra egna produkter kan vårt team även inspektera hyllor som du inte har köpt av TOPREGAL GmbH. Följande ytterligare hylltyper kan också inspekteras av våra hyllinspektörer:

  • Pallställ
  • Förvaringshyllor, Däckhållare
  • Kantila ställningar
  • Drive-in rack, flervåningssystem
  • Vidare
Inspektion av hyllorna
Inspektionsmärke som ska fästas efter inspektion av ställen.

Inspektion av ditt rack - expertinspektion enligt DIN EN 15635

Vi erbjuder dig hela utförandet av rackinspektionen av din Kraftiga hyllor inklusive märkning med testmärken och detaljerad dokumentation. Hyllorna inspekteras med avseende på olika grader av skador. Farliga skador kräver åtgärder så snart som möjligt, medan allvarliga skador kräver omedelbara åtgärder. Detta kan också leda till att systemet blockeras. Våra inspektörer har alltid material med sig för att utföra de vanligaste justeringarna direkt på plats, vilket minimerar påverkan på dina affärsprocesser. Under inspektionen av hyllorna utarbetas en detaljerad dokumentation och en slutrapport med en åtgärdskatalog som görs tillgänglig för dig. Kontakta oss om du har några frågor eller vill boka tid för din hyllbesiktning! Meddela oss antalet och specifikationerna för dina olika ställningar så beräknar vi gärna ditt individuella pris för inspektionen. Vid behov kan vi också erbjuda en strukturanalys för befintliga ställningar.

Testrapport exempel Provningsrapport för kontroll av ställningar enligt DIN EN 15635: Del 1
Testrapport exempel Provningsrapport för kontroll av ställningar enligt DIN EN 15635: Del 2