Alla produkter

Arkivhyllor

Arkivhyllor är flyttbara Hyllor. De lämpar sig för rum med litet förvaringsutrymme eftersom de inte behöver vara fast monterade på ett ställe. Detta innebär att det bara behövs en passage, som kan skapas på valfri plats. Arkivhyllorna kan flyttas var för sig eller tillsammans. Hyllorna används vanligtvis manuellt eller med hjälp av stegar.