Alla produkter

Artists for Kids

Effektiv golvrengöring: TOPREGALs SWM30 i användning hos ARTISTS FOR KIDS

ARTISTS FOR KIDS är ett barn- och ungdomshjälpsprojekt som grundades 1999 av filmproducenterna Bernd Eichinger och Thomas Peter Friedl. I samarbete med Münchens ungdomsvårdskontor stöder det utsatta och socialt missgynnade ungdomar och familjer. För att ytterligare utöka det pedagogiska stödarbetet öppnades 2013 huset "ANTENNE BAYERN hilft" i Weicht i regionen Allgäu. Nästa steg var att börja renovera den närliggande stallbyggnaden. Renoveringen av den tidigare stallbyggnaden, som nu fungerar som ett kreativt centrum för barn och ungdomar, var ett spännande steg för ARTISTS FOR KIDS. Med planer på vård-, arbets- och rörelseutrymmen, ett kreativt labb och ett rymligt teater- och utställningsutrymme hade den ideella organisationen stora planer. Men efter att byggfasen hade avslutats och de första arbetena och hantverken hade utförts stötte personalen på ett problem.

Kurator Daniel Mayenberger uttryckte det träffande: "Vi har nu [...] upptäckt att vi knappt klarar av att städa golvet riktigt rent." Den över 500 kvadratmeter stora ytan verkade nästan oöverstiglig när det gällde att hålla den ren.

Projektet från Bayern hade tydliga idéer om hur utrymmet skulle användas, men att städa golvet blev en tidskrävande och frustrerande uppgift. Det var uppenbart att man behövde hitta en lösning för att förverkliga visionen om rena och inbjudande lokaler.

Anställda på TOPREGAL och Artist for Kids

Användning av SW30 kombiskurmaskin

Svaret på problemet kom i form av en generös donation från TOPREGAL. I förväg hade ARTISTS FOR KIDS bett TOPREGAL om stöd och förklarat sin situation. TOPREGAL var villigt att hjälpa till i detta fall och försåg projektet med en SWM30 skurmaskin. "Ibland råkar det vara så att vi just hade en lämplig rengöringsmaskin i bruk för att spela in en produktvideo. Efter att ha använt den kan vi dock inte längre sälja den", förklarar Miriam Dechert, Head of eCommerce & Marketing på TOPREGAL.

SWM30 från TOPREGALs varumärke wipeket var exakt rätt maskin för att göra golvrengöringen effektiv. Med sin höga rengöringsprestanda på 1200 m²/h och en borstdiameter på 43 cm kan den enkelt nå även de mest svåråtkomliga ställena. Kombinationen av skrubb- och sugfunktioner såg till att golven blev torra på ett ögonblick och kunde användas igen direkt.

SWM30 fördes personligen till Weicht i regionen Allgäu av två TOPREGAL-medarbetare och överlämnades till ARTISTS FOR KIDS. Sedan dess har den gjort ett fantastiskt jobb där. Den har förenklat rengöringsprocesserna avsevärt och håller alltid lokalerna i perfekt skick. "Vi är mycket nöjda med resultatet", säger socialpedagogen Dagmar Gietl.

Och vi på TOPREGAL är glada över att ha bidragit till att göra den gamla stallbyggnaden till en inbjudande plats för kreativt arbete och göra visionen om ARTISTS FOR KIDS till verklighet.