Alla produkter

BGR 234 och DGUV 108-007

TOPREGAL erbjuder endast nya, testade hyllor och produkter som uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna. Dessa inkluderar "Riktlinjer för säkert arbete" i DIN EN 15635 samt DGUV 108-007 för "Lagringsanläggningar och utrustning" (tidigare BGR 234). Därför låter TOPREGAL frivilligt testa sina produkter en gång om året med avseende på belastning, styvhet och stabilitet. Belastningsskyltarna som medföljer de enskilda hylltyperna visar den maximala belastningen på hyllor och fack.

Testad kvalitet och säkerhet

De nuvarande bestämmelserna för drift och testning av hyllor är DIN EN 15635 "Fasta hyllsystem i stål - Användning och underhåll av förvaringsutrustning". DIN EN 15620 "Fasta hyllsystem i stål - Justerbara pallställ - Begränsning av avvikelser, deformationer och avstånd" och DIN EN 15629 "Fasta hyllsystem i stål - Specifikation av förvaringsutrustning" ger i sin tur stöd vid planering och upphandling av hyllsystem.

Testning av hyllor är en viktig del av DIN EN 15635, som kräver att förvaringsutrymmen endast utformas för noggrann användning. Inga ytterligare krafter får uppstå när lasten sätts ned eller tas upp. Operatörens stora ansvar för att hålla rackarna i gott skick betonas liksom att rackarna måste kontrolleras regelbundet för att säkerställa säkerheten och särskilt för att upptäcka eventuella skador. Alla ställningar ska inspekteras systematiskt och regelbundet, och detta görs vanligen från ställningens fotyta, även om det är i det nedre området av ställningarna som de flesta skadorna sannolikt uppstår. Om det finns anledning att tro att skador även kan hittas på högre ställen måste en mer intensiv inspektion utföras i enlighet med DIN EN 15635.

Inspektioner av ställningar av TOPREGAL-proffs

Förutom rådgivning, leverans och montering av ställningar hjälper TOPREGAL sina kunder med regelbundna inspektioner av ställningar. För detta ändamål har några av TOPREGAL-anställda kvalificerat sig till hyllinspektörer. Ytterligare information om Hyllinspektioner av TOPREGAL:s erfarna lagerproffs är tillgängliga här.