Alla produkter

Blocklagring

Inom logistikområdet avser blocklagring lagring av varor utan hyllor. Blockstapling av t.ex. lådor, kartonger eller trådlådor sker bakom och ovanpå varandra i block. Fördelarna med blocklagring är att man kan placera varorna flexibelt, att kostnaderna är låga och att utrymmet är litet.

Nackdelen med blockförvaring är den dåliga åtkomsten till enskilda föremål, särskilt när det gäller att ta bort varor som förvaras i de bakre raderna. Detta innebär att det ofta bara är möjligt att använda LIFO-principen (sist in, först ut). Detta innebär att de varor som lagrades sist tas ut först och därmed tidigareläggs. Detta kan vara problematiskt när det gäller livsmedel och andra lättfördärvliga varor med utgångsdatum.