Alla produkter

Brickor

De 8 cm breda och 8 cm djupa underlagsplattorna av galvaniserat stål med en höjd på 2 mm används för att kompensera eventuella ojämnheter i golvet vid montering av hyllorna. De är placerade under basplattorna på stolparna och bidrar till en säker drift av hyllsystemet.