Alla produkter

DIN EN 15635:2008

För stålhyllor måste den europeiska standarden DIN EN 15635 "Fasta stålhyllor - Användning och underhåll av förvaringsutrustning", som gäller sedan augusti 2009, tillämpas. Enligt den europeiska standarden klassificeras förvaringsutrustning och hyllor som arbetsutrustning som omfattas av förordningen om arbetarskydd och som ska kontrolleras av en behörig person enligt § 10 i BetrSichV. Förfarandet för inspektionerna anges i standarden. Respektive företagare ansvarar för detta i sin egenskap av arbetsgivare.

Standarden skiljer mellan en "sakkunnig inspektion", som skall utföras minst var tolfte månad av en "kompetent person", och andra inspektioner eller visuella kontroller som skall utföras med kortare intervall (varje vecka eller med intervaller som bestäms av den person som ansvarar för lagret på grundval av en riskanalys).

TOPREGAL har sina egna interna inspektörer som är utbildade och certifierade som "kompetenta personer" i enlighet med DIN EN 15635. De är utbildade för att, utföra den årliga inspektionen av rack ("expertinspektion").. Rackarna inspekteras på plats och en inspektionsrapport upprättas. Därefter märks hyllorna med motsvarande inspektionsmärke.