Alla produkter

Djupstång

I pallställen stöder djupelementen å ena sidan de lagrade pallarna. Å andra sidan fungerar de som stöd för hyllor, t.ex. spånskivor (38 mm) eller stålplattor (25 mm). Djupstången är upphängd mellan hyllans stolpar. Hyllorna placeras sedan ovanpå. Djupstänger kallas också för djupstöd.