Alla produkter

Driftsanläggningar

Det finns två typer av driftutrustning, teknisk och kommersiell. Teknisk utrustning omfattar alla affärsobjekt som behövs för produktion och lagring, t.ex. anläggningar, maskiner, lagerhyllor osv.

Kommersiell utrustning omfattar alla värdesaker som är nödvändiga för att starta företaget, t.ex. kontorsmöbler, skrivare och datorer, kopieringsapparater osv. Den befintliga företagsutrustningen kan fastställas med hjälp av företagets redovisningssystem.