Alla produkter

Flödesställen


Flödesställen är ställen som kan lastas med varor från ena sidan av ställen (t.ex. på pallar) och lossas direkt från andra sidan. Lastningen kan ske med hjälp av maskiner eller människor och varorna flyttas självständigt med hjälp av drivsystem, rullar eller skenor till uttagsplatsen. Den här typen av hyllor är lämplig för stora mängder artiklar med ett lågt antal artiklar. Det är optimalt för användningen av utrymmet, eftersom det är mycket stort, samt den individuella möjligheten till lastning och lossning. De varor som läggs in först kan tas ut först igen. (i enlighet medFiFO-principen)