Alla produkter

Föreningen för arbetsgivarförsäkringar - BGR 234

BGR 234, DGUV 108-007 och DIN EN 15635: För anställda inom logistiksektorn är dessa kombinationer av siffror och bokstäver vardaglig praktisk kunskap. Innehållet i "Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" (BG-regler), till exempel BGR 234. är en central del av bestämmelserna. De gäller "förvaringsanläggningar och utrustning" och ingår nu i DGUV:s föreskrift 108-007. Utgivaren är den tyska olycksfallsförsäkringen (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.). Provningen av förvaringsanläggningar och utrustning regleras i DIN EN 15635 med rubriken "Stationära hyllsystem av stål - Användning och underhåll av förvaringsanläggningar".

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BG-regler) syftar till att garantera säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Dessa regler (arbetsmiljöregler, olycksfallsregler från BGR-234) är avsedda att stödja arbetsgivaren i utförandet av sina skyldigheter att förebygga arbetsolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar eller hälsorisker. Med dessa rekommendationer från BGR kan de nödvändiga målen för skyddet av arbetstagarna uppnås. Andra lösningar för att säkerställa detta skydd är möjliga om säkerheten garanteras på samma sätt.