Alla produkter

Halvtimmer


Begreppet har sitt ursprung i byggbranschen. och har troligen sitt ursprung i det medelhögtyska ordet "Vach" (vagn och klotter). Väggarna består av balkar som är synliga från utsidan (ramverk av balkar). Luckorna mellan balkarna fylls till exempel med tegelstenar. Denna byggmetod används till exempel inom byggbranschen, eftersom den är lämplig i jämförelse med andra konstruktioner på grund av sin låga egenvikt. En möjlig nackdel kan vara att fackverket ser starkt ut på grund av de enda synliga stängerna. Det används också inom bilindustrin, t.ex. för chassier.