Alla produkter

Intralogistik


Begreppet intralogistik omfattar alla processer inom ett företag som påverkar rörelsen av material och varor samt logistik. Detta omfattar t.ex. truckar, kranar, (serie)hissar och kontinuerliga transportörer (hissar) samt hela lagertekniken. Intralogistiska processer är organisation och genomförande, övervakning och förbättring av flödet av varor och material inom industri, handel och offentliga institutioner.
När varorna lämnar fabriksområdet följer extern transport av transportföretag eller leverantörer utanför fabriksområdet som motsvarighet till intralogistik.

Forumet "Materialhantering och intralogistik"Tysklands ingenjörsförbund (VDMA) samlar intressena hos cirka 250 tyska och europeiska medlemsföretag. Det representerar leverantörer från sektorerna för automatstyrda fordon, industritruckar, kranar, lagerteknik, seriehissar och kontinuerliga transportörer (hissar).