Alla produkter

Lager med vertikal karusell

Vertikala karuseller är en möjlighet för dynamisk lagring. De har inget fast förvaringsställ. Istället är förvaringsutrymmena fästade på cirkulerande bärare, t.ex. tandremmar eller kedjor. Vid hämtning förs de lagrade varorna automatiskt till hämtningsöppningen i enlighet med principen "gods till person".