Alla produkter

Mobila hyllor

Mobila hyllor är vanligtvis konstruerade av konventionella pallställ som är monterade på mobila vagnar. Detta gör det möjligt att stänga och öppna gångarna. Mobila hyllor är den idealiska lösningen när det krävs kompakt lagring med samtidig individuell tillgång till pallarna.

Fördelarna med mobilt lager är det mycket goda utrymmesutnyttjandet, den direkta tillgången till lagringsutrymmena i de öppna gångarna och de korta avstånden. Nackdelarna är de jämförelsevis höga investeringskostnaderna, det regelbundna underhållet och efterlevnaden av ökade säkerhetsåtgärder.