Alla produkter

Pollare

Kollisionsskyddspollare är som kollisionsskyddspollare och Krockskydd användbara hjälpmedel för att förhindra oavsiktlig påverkan vid lyft av fordon. De är tillverkade av 4 mm tjock metall och sitter stadigt fast. Bultförankringar fast i marken. På så sätt kan de absorbera krafterna som ett skydd mot kollisioner och i tveksamma fall skydda ställningarna och lagervarorna från eventuella skador.