Alla produkter

Samlingsbrickor

Droppskålar är en förebyggande åtgärd mot miljöförstöring. Under lagring är de avsedda att förhindra att läckande ämnen och vätskor hamnar i marken eller vattendragen. Olika rättsliga krav gäller för lagring av farliga ämnen. Till exempel måste uppsamlingsbrickan kunna samla upp minst 10 % av den totala lagringsvolymen eller den största lagrade behållarstorleken. I vattenskyddsområden måste 100 % av uppsamlingsvolymen vara tillgänglig för de lagrade varorna. Beroende på vilken typ av varor som lagras används uppsamlingsbrickor av armerad betong, stålplåt eller plast.

Detaljerad information finns i den så kallade "Steel Sump Guideline" eller i "Riktlinjer för krav på uppsamlingskärl av stålav stål med en volym på upp till 1 000 liter (StawaR)".som kan laddas ner som "Version September 2011" från Tyska institutet för byggnadsteknik (DIBt) för nedladdning.