Alla produkter

Sendzimirförzinkning

Förzinkning av kontinuerliga band enligt DIN EN 10346 kallas även Sendzimirprocessen. Den är uppkallad efter den polske ingenjören och uppfinnaren Tadeusz Sendzimir (1894-1989). Bandförzinkningsanläggningar kombinerar varmförzinkning med glödgning. Fördelen är att ett permanent korrosionsskydd skapas i torra inre utrymmen utan aggressiva medier.