Alla produkter

Sidoutmatning

Inom logistikbranschen används sidolastning och sidoavlastning när transportfordon - vanligtvis lastbilar eller vagnar - inte lastas eller lossas bakifrån utan från sidan. Sidolastning förekommer t.ex. när det inte finns någon lastramp eller när det gäller långa gods.