Alla produkter

Skyddsbåge mot krock

stötskyddsbågar, Kollisionsskyddspollare och Krockskydd är användbara hjälpmedel för att förhindra oavsiktliga kollisioner genom att lyfta fordon. De är tillverkade av 4 mm tjock metall och sitter stadigt fast. Bultförankringar fast i marken. På så sätt kan de absorbera krafterna som ett skydd mot kollisioner eller som en del av ett kollisionsskydd i tveksamma fall. Detta skyddar hyllan och de förvarade varorna från eventuella skador.