Alla produkter

Upphandlingslogistik

Upphandlingslogistik är det första av fyra delområden inom logistiken. Den omfattar alla logistiska uppgifter i samband med inköp av varor och deras väg från leverantören till köparens avdelning för inkommande varor.

Inom företagsekonomin beskriver begreppet inköpslogistik processen från inköp av varor till transport av material till det inkommande lagret eller till produktionen. Upphandlingslogistik kombinerar således leverantörernas försäljningslogistik och företagets produktionslogistik.