Alla produkter

Arbetsplattform

En arbetsplattform är en speciell lyftplattform som används inom olika industrier och byggmiljöer för att transportera arbetare säkert upp på höjder. Arbetsplattformar används till exempel i olika industrimiljöer som lager, byggindustri, logistik och många andra områden. Arbetsplattformen används för att utföra underhållsarbete, reparationer, installationer och andra aktiviteter på svåråtkomliga platser. De ger säkerhet och komfort, även för längre arbetsuppgifter på hög höjd, så att de kan utföras utan behov av ytterligare lyftutrustning och lyftanordningar. Arbetsplattformar är därför ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella och ofta dyrare lyftplattformar, eftersom de omvandlar befintliga gaffeltruckar till lika effektiva lyftplattformar.

Arbetskorg som tillbehör till gaffeltruck

En variant av arbetsplattformen är arbetskorgen för gaffeltruckar. Den kan enkelt fästas på gaffeltruckens gafflar och säkras med säkerhetskedjan så att bl.a. reparations- och underhållsarbeten kan utföras på ett säkert sätt. Det är viktigt att arbetskorgen och gaffeltruckens lastkapacitet är kompatibla med varandra. SolidHub-arbetskorgen från vårt sortiment kan därför användas med gaffeltruckar med en lastkapacitet på minst 1 500 kg. Ytterligare information gäller säkerheten för alla som är involverade i användningen av arbetsplattformar eller arbetskorgar för att säkerställa en säker användning av denna utrustning. En förutsättning är att medarbetarna är utbildade i hur arbetskorgen ska användas och dessutom har en skriftlig order från sin uppdragsgivare. Dessutom måste föreskrifterna för förebyggande av olyckor och de nationella föreskrifterna - särskilt UVV 48 och UVV 1 - följas. Dessutom måste en arbetsledare utses för arbetet med arbetskorgen. Personerna på arbetsplattformen måste å sin sida se till att de inte utsätter sig själva eller andra för fara.