Alla produkter

DIN EN 131 - Internationell standard för stegar

Standarden DIN EN 131 är grunden för säker användning av alla typer av stegar. Den gäller i hela Europa och skiljer mellan användargrupperna "Professional", dvs. användning av stegar i en kommersiell miljö, och "Non-Professional" för privatpersoners användning av stegar. EN 131 föreskriver t.ex. att stegar måste vara konstruerade för en nyttolast på minst 150 kg och att de måste - jämförbara med den Testning på hyllan - ska inspekteras en gång om året. Inspektionen får endast utföras av kompetenta personer som genom utbildning, yrkeserfarenhet och träning har förmåga att korrekt bedöma stegens skick.

Formellt sett består DIN EN 1 av delarna DIN EN 131-1 till DIN EN 131-7. I de tre första delarna anges hur stegar ska benämnas, konstrueras, testas och märkas. De övriga fyra delarna av DIN EN 131 handlar om krav, provning och märkning av stegar.

Strängare krav gäller för enkelstegar sedan den 1 januari 2018.

Sedan början av 2018 har alla bärbara Lutande stegar från 3 m längd måste ha ett förlängt stativ. Detta krav, som trädde i kraft den 1 januari 2018, anges i DIN EN 131 och kan genomföras på olika sätt, till exempel med hjälp av en konisk konstruktion, ett tvärgående stöd som är fäst vid stegens bas eller ytterligare stödarmar. Traverse eller med hjälp av extra stödarmar, särskilt för stegsegment som används individuellt. Förlängningens minimilängd beror på den totala längden, men kan begränsas till 1,2 meter av tillverkaren. Befintliga stegar kan t.ex. eftermonteras med en tvärstång och fortsätta att användas.

Alla stegar som kan beställas från TOPREGAL uppfyller de tillämpliga riktlinjerna och kraven i DIN EN 131.