Alla produkter

Spännstolar

Termen "traverse" kommer från franskan. Det kan översättas som "tvärstöttning" eller "tvärbalk". Inom ingenjörsvetenskapen avser det en förbindningsdel för att absorbera krafter. I hyllor är traverser de egentliga lastbärarna. För Pallställ från TOPREGAL 180cm, 270cm och 360cm breda tvärstänger finns tillgängliga med förvaringsutrymme för två, tre och fyra Euro-pallar tillgängliga.

Traverser nämns också i andra sammanhang, till exempel i fästningsbyggandet som en jord- eller murad hög på en vall. Åskådarbanor är trappstegsliknande arrangemang av bänkar på stora arenor. Inom alpina sporter avser traverse en tvärgående passage. Det är också den Titel på en tysk-fransk historisk tidskrift och i Edinburgh har en "Traverse Theatre".