Alla produkter

Europalett

"120 x 80 x 14,4". Vad som låter som en mental räkneövning är känt för nästan alla inom logistikbranschen: detta är måtten på en "europall". Det är den mest använda pallen i Europa eftersom den kan bytas ut och kostar cirka 10 euro, både ny och begagnad. Punktbelastningen är 1 000 kg. Med en jämn last kan den bära högst 2 000 kg. En stor fördel med europallen är att den kan tas upp av en gaffeltruck från alla fyra sidor. Den måste vara märkt i enlighet med EN13698-1 så att den kan betecknas som en europall med tillverkarens kod. Märket från European Pallet Association e.V. (EPAL) finns på det vänstra hörnblocket.

Tidig indikator på ekonomin

European Pallet Association e.V. (EPAL) med huvudkontor i Düsseldorf. har rapporterat ett rekordresultat på 115,8 miljoner tillverkade och reparerade lastbärare av EPAL-kvalitet under 2017. Jämfört med föregående år är detta en ökning med nästan 10 %. Den rena produktionen ökade med 9,7 % till 88,3 miljoner EPAL-pallar 2017. Antalet reparationer steg till 27,5 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Ur EPAL:s synvinkel är europallen en tidig indikator för ekonomin. Den ekonomiska barometern i ekonomiskt starka länder, som har stigit i flera år, har drivit efterfrågan till en toppnivå under 2017, och EPAL-producenternas och -reparatörernas kapacitet har utnyttjats fullt ut under flera månader.

Bild: EPAL

Antalet tillverkade och reparerade europallar i Tyskland anses vara en tidig indikator på ekonomin. (Foto: EPAL)

De cirka 400, mestadels ägarledda företagen inom träförpackningsindustrin i hela Tyskland har gått samman i Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) e.V. med säte i Bad Honnef. har gått samman. Enligt HPE står de för cirka 80 procent av branschens omsättning på cirka 2,3 miljarder euro.

Ökad årlig produktion: I Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. (HPE) med säte i Bad Honnef är cirka 400 företag samlade. (Foto: HPE).

Mått och data för Europaletten

  • Grundyta: 0,96 m²
  • Mått: 1200 x 800 x 144 mm (längd x bredd x höjd)
  • Dödvikt: 20 - 24 kg (beroende på träets fuktighet)
  • Lastkapacitet: 1 000 kg punktvikt och 2 000 kg med jämn fördelning.
  • 11 brädor, 9 block, 78 spikar (inklusive 54 skruvspikar)