Alla produkter

Drive-in-lager

Med inkörningslager avses ett ställ med en öppen sida som kan användas för att Industritruck (drive-in rack) och lägger varorna (som vanligtvis lagras på pallar) framför den sista stacken med varor. Den lagras enligt LIFO-principen ("Last In - First Out"), eftersom den sist lagrade enheten hämtas först.

Drive-in-lager är lämpliga för stora mängder icke-staplingsbara varor. Endast en produkt eller ett parti lagras i varje hyllgång. Fördelen med hög lagertäthet uppvägs av en långsam tillgång till de lagrade varorna.