Alla produkter

Industritruckar

Industritruckar används för att transportera varor inom ett företag. De är utformade för att bära, dra eller skjuta, har hjul och är fritt styrbara [BGV D27, tidigare VBG36 från och med 2002]. Lyftbil dragbilar eller Staplare hör till de materialhanteringsfordon som är fritt rörliga och inte spårstyrda. Ett annat transportalternativ är att använda förarlösa transportfordon som styrs automatiskt. 

Enligt DGUV:s föreskrift 68 §2 (punkt 2) är industritruckar med lyftanordningar dessutom avsedda för att lyfta, stapla eller lagra last. Av hälsoskäl bör bensin- eller dieseldrivna fordon inte användas inomhus, utan på arbetsplatser som är utomhus eller ventilerade. 

Innan man använder en motordriven industritruck måste föraren informeras om hur den ska användas och visa att han eller hon har ett truckkort. Om användningen av t.ex. en gaffeltruck påverkar vägtrafiken måste bestämmelserna i vägtrafiklagen följas.