Alla produkter

Dubbla hyllor


Dubbla hyllor är parallella med varandra och varor kan tas upp från båda sidor. Vid lagerplanering placeras dessa hyllor vanligtvis i mitten och bildar på så sätt arbetsgångar. I detta fall kan hyllorna och de varor som förvaras på dem skyddas av ett L-formatkollisionsskydd(hörnformat, i varje hörn), t.ex. mot oavsiktlig påkörning av gaffeltrucken