Alla produkter

Skydd mot kollisioner

Kollisionsskydd (även kallat "kollisionsskydd") är en säkerhetsfunktion inom logistik. Som en solid metalldel skyddar den rackets stolpar från att oavsiktligt träffas av lyftfordon som t.ex. en Lyftbil ("ant") eller en Gaffeltruck. Kollisionsskyddet är fast skruvat i golvet med bultförankringar. I tveksamma fall kan den absorbera krafterna och skydda ställningen och lagervarorna från skador.

Utvändiga hyllstolpar kan säkras effektivt med ett L-format kollisions- eller stötskydd. Medan BGR 234 fortfarande föreskriver en minimihöjd på 0,30 meter, kräver DIN EN 15635 en höjd på minst 0,40 meter. Dessutom måste de klara en möjlig energiupptagning på 400 Newtonmeter. För inre hyllstolpar rekommenderas slagskydd i form av ett U, eftersom det skyddar den bärande stolpen på alla sidor. Sammantaget hör ett effektivt skydd mot stötar och kollisioner hemma i alla verksamheter, i hallen eller verkstaden såväl som på företagets gård, vid rullportar och lastningsramper, vid passager och hörn, vid ingångar såväl som i lager och maskinparker.

TOPREGAL har U-formade och L-formade kollisionsskydd i olika höjder och utföranden i sitt sortiment.