Alla produkter

Fältbelastning

Bay load (C) innebär den maximala vikt som en hylla får bära totalt. Detta inkluderar inte vikten på själva hyllan. Bay load (C) måste anges på hyllor, eftersom det inte bara är summan av de enskilda belastningar hyllbelastningar (B).

Last på hyllplan