Alla produkter

Belastning på hyllan

Med hylllast (B) avses den maximala vikt som den enskilda hyllan eller den enskilda hyllan får belastas med. Förutsättningen är att belastningen är jämnt fördelad.

Summan av hyllbelastningarna (B) i ett rack får inte vara större än den tillåtna belastningen i facket (C). Det är fullt möjligt att de extra belastningarna på trapporna kan vara matematiskt större än den tillåtna belastningen på trapporna. Punktlaster (A) är de krafter som verkar på marken i en punkt, även kända som koncentrerade laster.

Hylla Hyllbelastning