Alla produkter

Höjdutjämning

En övergångsprofil krävs för att utjämna höjden mellan golvbeläggningar. En övergångsprofil för höjdutjämning är ett byggelement som används för att skapa en övergång mellan olika golvbeläggningar eller ytor som ligger på olika höjd. Om två golvbeläggningar ligger på olika höjd kan det innebära en snubbelrisk eller leda till andra säkerhetsrisker. Höjdutjämning gör det möjligt att kompensera för dessa skillnader och skapa en jämn yta. Detta minimerar risken för fall och skapar samtidigt en estetiskt tilltalande och funktionell lösning.

Det finns olika typer av övergångsprofiler för höjdutjämning, som kan väljas utifrån specifika krav och/eller visuella preferenser. Det finns till exempel platta profiler som är lämpliga för övergången mellan golvbeläggningar med liknande höjd, samt avfasade eller vinklade profiler som kan användas för övergången mellan golvbeläggningar med betydande höjdskillnader.

Vissa övergångsprofiler för höjdutjämning är även utrustade med ytterligare funktioner, t.ex. integrerade kanaler för kabeldragning. Dessa profiler är därför särskilt lämpliga för områden där elektriska kablar eller sanitetsinstallationer också måste läggas. Överlag är höjdutjämning ett av de element i golvdesignen som bidrar till att skapa en säker och tilltalande miljö.

Förutom övergångsprofiler för höjdutjämning erbjuder vi även andra produkter som är viktiga för arbetssäkerhet och ergonomi. Det handlar till exempel om stötskydd och barriärer samt säkra stegar, för att nämna några.