Alla produkter

Lager med hög hyllplan

Inom logistikbranschen är höglager ett mellan 12 och 50 meter högt rack-system som är byggt i silokonstruktion. De kännetecknas av stora lagringsmängder och ett utnyttjande av utrymmet upp till takhöjd. Lagringskonceptet är i regel elektroniskt styrt. Varorna lagras och hämtas via automatiskt styrda datorer. Lagerpersonal eller digitaliserade transportsystem tar hand om inkommande och utgående varor vid förutbestämda leveranspunkter. I ett höglager finns det olika zoner. Det finns ett lagringsområde där varorna lagras direkt, en förzon med ett inmatnings- och lagringsområde för att ta emot varorna och ett utmatningsområde för att leverera varorna.

Helt automatiserat och med få anställda

Med ett höglager är det möjligt att lagra platta varor och långa varor. Det används också till exempel för känsliga varor som elektriska apparater. Höga hyllor är mycket tydliga, men investeringen i denna typ av hyllor, särskilt de helautomatiska, är mycket dyr. Däremot sparas det in på den personal som behövs på lagret. Lastning och lossning av höglager sker vanligtvis med gaffeltruckar , rullbanor, förarlösa transportsystem osv. I automatiska system är lagringsområdena av säkerhetsskäl stängda för personal. IT-system samordnar varuprocesserna.

Fördelar med ett höglager

  • Stor kapacitet
  • Högt utnyttjande av utrymme och yta
  • Snabb lagring och hämtning
  • Helt elektronisk styrning med ett lagerhanteringssystem
  • Lagring av platta varor och långa varor är möjlig
  • Hög effektivitet med minskade personalbehov

Några exempel på de största höglagerhusen i världen

Henkel

Konsumtionsvarutillverkaren Henkel investerade cirka 36 miljoner euro i sitt centrallager i Düsseldorf under 2017. 
Kapaciteten ökade från 90 000 till cirka 200 000 pallar (Foto: Henkel)

 BLG International Logistics byggde 2002 i Bremen ett höglager för sammanlagt mer än 180 000 pallar för Tchibo, ett av Tysklands största konsumentvaru- och detaljhandelsföretag. (Foto: BLG Logistics)

Alnatura

Världens största höglager i trä med cirka 31 000 pallplatser har använts av det ekologiska livsmedelsföretaget Alnatura. har sedan 2013 använt världens största höglager i trä i Lorsch i södra Hessen. (Foto: Alnatura/Marc Doradzillo)

I Shenzhen i södra Kina tog voestalpine Krems ett helautomatiskt lager för frysta livsmedel i drift 2016. Enligt företaget är detta "världens högsta frysbox" och har plats för nästan 70 000 pallar. (Foto: Voestalpine Krems)