Alla produkter

Passager för hyllsystem


Beroende på hur hyllorna är installerade och placerade i ett lager kan det vara nödvändigt med passager. I det här fallet måste lagerpersonalen köra genom hyllorna, t.ex. med en gaffeltruck. Gaffeltruckar. Här är det särskilt viktigt att garantera de anställdas säkerhet mot att förvaringsgodset faller ner. Ovanför denna passage måste en skyddskåpa, t.ex. hyllor av trä, stål eller galler, monteras.