Alla produkter

Transportbandsteknik

 Transportteknik omfattar bland annat transportutrustning (kranar eller Gaffeltruck) samt de enskilda tekniska och ekonomiska processerna (uppgifter i lagret, vid lastning och transport) som uppstår vid användningen av utrustningen. Transportteknik används främst inom industrin, i hamnar och flygplatser samt inom gruvdrift, dvs. i avgränsade områden. Transportteknik kan användas för att flytta varor eller människor från startpunkt till målpunkt. 

De enskilda koncepten för transportbandsteknik är vanligtvis skräddarsydda för företagets användning. Transportteknik kan också vara manuell - bara genom att flytta varorna med hjälp av rullar. Ur ekonomisk synvinkel är transportband eller rullband lämpliga för att transportera varor snabbt, kontinuerligt och tillförlitligt. Transporterna kan utföras snabbt och flexibelt, även över långa avstånd. I princip omfattar området transportbandsteknik alla processer som rör transport- och lagringsprocesser eller lagringsuppgifter.