Alla produkter

Belastningar

Begreppet lastkapacitet har sitt ursprung i byggnadsteknik. Det står i allmänhet för den absoluta belastningsgränsen för ett odefinierat statiskt system. När det gäller hyllor är följande lasttyper särskilt viktiga:

Belastning på hyllan är den maximala belastning som får anbringas på en hylla eller en enskild hylla. Förutsättningen för detta är att belastningarna är jämnt fördelade. Hyllor fördelas jämnt.

Belastning i viken är den maximala belastningskapaciteten för en hyllplan. Det beror på vilka ramar och nivåer som används. Observera att summan av de enskilda hyllornas belastning inte får överstiga vikens belastning.