Alla produkter

Förpackning tabell

Ett packbord är en mångsidig möbel som används i olika industriella och kommersiella miljöer för att möjliggöra effektiv packning, sortering och avsändning av varor. I synnerhet på lager spelar packbordet en avgörande roll för orderhanteringen. Medarbetarna kan systematiskt packa produkter och förbereda dem för leverans. Packbordet är t.ex. oumbärligt i lager, expeditioner och produktionsanläggningar där det krävs hög arbetsprestation och precision.

Systemet med packbord för lager

Vårt packbordssystem för lager erbjuder alla anpassningsmöjligheter du kan önska dig med individuella moduler. Tack vare modulsystemet finns det ett stort antal möjliga kombinationer för ditt packbord, där du till exempel också praktiskt kan lagra smådelar i de valbara verktygsskåpen. Naturligtvis kan även måtten på packbordssystemet väljas fritt - till och med med en höj- och sänkbar modul. Du kan också välja mellan olika stöd för det perfekta packbordssystemet i ditt lager. Här erbjuder vi dig klassiska trähyllor såväl som innovativa lutande hyllor och högkvalitativa multiplexskivor. Även efterföljande justeringar är möjliga när som helst med ett flexibelt packbordssystem. Till exempel kan höjden på bordets tvärbalkar justeras i steg om 25 millimeter för att säkerställa att det alltid uppfyller dina specifika krav.

Packbord med hjul - praktiska hjälpredor på lagret

Packbord med hjul är särskilt användbara eftersom de möjliggör flexibel positionering inom arbetsområdet. Detta är särskilt fördelaktigt i miljöer där utrymmeskraven ändras regelbundet eller när snabb omorganisation krävs. Tack vare packbordets rörlighet kan arbetsprocesserna optimeras och flaskhalsar undvikas på ett effektivt sätt.