Alla produkter

Hyllor för genomkörning


Denna lagring av varor liknar flödesstället. Varorna kan förvaras ovanpå varandra och på flera nivåer. Varorna lagras på Hyllor lagrad. Rackets två sidor är öppna så att lagring kan ske enligt FiFo-principen, dvs. de varor som lagras först är de första som tas ut. Det måste dock noteras att det finns en liten begränsning här, eftersom det inte är möjligt att ta ut varor från de övre nivåerna på grund av de varor som förvaras i botten. Operationen utförs med hjälp av Staplare, som inte får vara bredare än själva pallen.