Alla produkter

Lådpall

Begreppet har sitt ursprung i Transportbandsteknik och är ett hjälpmedel vid lastning. Den står på fyra fötter och kan monteras Gaffeltruck från alla fyra sidorna. Den består av en stålram med en   trähylla. Varorna stuvas i boxpallen. Standarderna måste dock också vara (för en Euro grid box) måste också följas. Lådorna måste ha rätt mått, rätt material och färg samt rätt typ av golv för trådlådorna. En godkänd tillverkares märkning har alla dessa kriterier [EPAL-märkning, registreringsnummer Y-nummer, präglad inskrift med dödvikt, lastkapacitet, lastutrymme, tillverkarens namn med säte och tillverkningsår - källutdrag från www.epal-pallets.org/eu-de/ladungstraeger/epal-gitterbox. 

Euro mesh box är den enda EPAL-standardiserade mesh boxen.