Alla produkter

Platser för pallar

Kapaciteten hos lager och Lager med höga lagerhallar uttrycks ofta i pallutrymmen. Ett pallutrymme motsvarar fotavtrycket för en Europalett (egentligen Europool-pall) 1200 cm lång och 800 cm bred. På Pallställ av TOPREGAL har de tillgängliga bredderna 180 cm, 270 cm och 360 cm två, tre respektive fyra pallplatser.

En annan måttenhet för den lastyta eller det lastutrymme som krävs inom spedition, transport och lagerhållning är den så kallade lastmetern. Beräkningsgrunden är vanligtvis en stängd lastbil. För detta ändamål beräknas lastens längd och bredd (särskilt baserat på en europall med den givna bredden på lastbilens lastområde på vanligtvis 2,40 m) i förväg för att vid behov kunna tillämpa dem på den variabla längden på det tillgängliga lastområdet. En lastmeter avser således en meter av lastutrymmet på en lastbil eller annan transportbehållare (t.ex. en container) i längd.