Alla produkter

Skydd av L-ram

Ett kollisionsskydd (även kallat "stötskydd" eller "stötfångare") skyddar rackets stolpar mot oavsiktliga kollisioner med fordon som lyfter, t.ex. en Lyftbil eller en Gaffeltruck. L-formade stötskyddselement är lämpliga för att skydda externa hyllstolpar. På U-formad De rekommenderas som kollisionsskydd för interna ställningsstolpar, eftersom de bärande stolparna på så sätt skyddas på alla sidor.