Alla produkter

Arbetssäkerhet och hälsa

Arbetssäkerheten syftar till att skydda arbetstagarna i arbetet. Syftet är att minimera risker och olyckor så att de anställdas personliga hälsa och säkerhet inte äventyras. 

Inom ramen för lagen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är detta en av de viktigaste komponenterna i ett företag, inte bara av mänskliga skäl utan även ur ett ekonomiskt perspektiv. Hälsorelaterad frånvaro, t.ex. olyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar, orsakar extra kostnader för företaget eller samhället. Bristen på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen påverkar ofta kvaliteten på produkter och tjänster, dvs. problem som beror på organisation och ledning av verksamheten. De ansvariga (verkställande direktörer, arbetsledare, förmän eller personer i styrelsen) som beställer eller låter utföra arbete har ett personligt straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar om normerna i respektive bransch inte följs.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen omfattar även aspekter som korrekt montering av ställningar, inklusive kollisionsskydd och regelbundna inspektioner av ställningar, användning av Samlingsbrickor samt Säkerhetsanordningar för avrullning och/eller Säkerhetsanordningar som glider igenom och sist men inte minst beaktande av den specificerade Laddning av fack och Laster i viken.