Alla produkter

Nominell belastning

Den nominella belastningen är den maximala belastning som anges av tillverkaren (maximal statisk vertikal belastning) som t.ex. ett rack eller en Industritruck -  såsom en Staplare eller en Lyftbil - är utformade för.