Alla produkter

Skydd av ram

Ett skydd mot kollisioner (även kallat kollisionsskydd) är en säkerhetsfunktion inom logistiken. Som en solid metalldel skyddar den rackets stolpar från att oavsiktligt träffas av lyftfordon, t.ex. en Lyftbil ("ant") eller en Gaffeltruck. Kollisionsskyddet är Bultförankringar fast i golvet. I tveksamma fall kan den absorbera krafterna och skydda hyllan och de förvarade varorna från skador.

Utvändiga hyllstolpar kan säkras effektivt med ett L-format kollisions- eller stötskydd. Även om BGR 234 fortfarande föreskrev en minimihöjd på 0,30 m, kräver DIN EN 15635 en höjd på minst 0,40 m. Dessutom måste de klara en möjlig energiupptagning på 400 Newtonmeter. För invändiga hyllstolpar rekommenderas slagskydd i form av ett U, eftersom det skyddar den bärande stolpen runtomkring. Sammantaget hör ett effektivt skydd mot stötar och kollisioner hemma i alla verksamheter, i hallen eller verkstaden såväl som på företagets gård, vid rullportar och lastningsramper, vid passager och hörn, vid ingångar såväl som i lager och maskinparker.

TOPREGAL har U-formade och L-formade stötskydd i olika höjder och utföranden i sitt sortiment.